O N 0 A N D

DMR repeater van 't stad !

TX: 438.9875 MHz - RX: 431.3875 MHz

Welkom bij ON0AND , DMR repeater van t'stad !!


Begin 2014 is door 3 Antwerpse radioamateurs het idee ontstaan om Antwerpen te voorzien van een goede DMR bedekking zodat er vrij kan rondgelopen worden met een portofoon op het DMR netwerk.

Na een jaartje is het dan zover, ON0AND heeft zijn vaste stek gevonden in Antwerpen centrum.

Sinds 26-07-2015 staat de repeater on air op een iconisch gebouw dat al jaren mee de skyline van Antwerpen bepaald, de "oudaan".


In de volksmond "Den Oudaan" of "de politietoren", een gebouw met een bewogen geschiedenis ...

Weinigen van jullie zullen zich wellicht de prestigieuze maquette van de Oudaan herinneren die in 1961 in de Antwerpse stadsfeestzaal werd getoond naar aanleiding van '100 jaar Openbare Werken'. De Antwerpse naoorlogse periode kenmerkte zich door de sanering van verkommerde stadswijken en grootse prestigeprojecten, waaronder de stadsschouwburg, het Olympisch zwembad en het Internationaal Zeemanshuis, gerealiseerd ten tijde van wijlen burgemeester Lode Craeybeckx. In dit kader werden er ook plannen gesmeed om op deze locatie een complex te bouwen waarin diverse stadsdiensten hun onderkomen moesten vinden. Dit werd noodzakelijk geacht om de efficiëntie van het bestuur - in haar overkoepelende maatschappelijke rol voor de toekomst. - te verbeteren. Het zouden vooral administratieve diensten worden, van politie was er toen nog niet echt sprake.

Lode Craeybeckx legde zijn oor te luisteren bij het 'Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunde en Stedenbouw' en kwam zo in contact met de professoren Renaat BRAEM (1910) en Juul DE ROOVER (1913), die borg stonden voor de creatie van het concept, ondersteund door Maxime WYNANTS (1908) voor de planning. In 1950 ging het trio van start.

BRAEM had de volgende compositie in het achterhoofd: een centraal gedeelte (de afgewerkte huidige toren), een plein voor het torengebouw, geflankeerd langs de Everdijstraat door een burelencomplex met vier bouwlagen en een hoger kantoorgebouw op pijlers aan de zijde van de Lange Gasthuisstraat. Het geheel zou worden aangevuld met een ondergrondse garage, afritten voor de politievoertuigen (kant Oudaan) en een autolift (langs de Everdijstraat). 

Het torengebouw zelf werd opgevat volgens een origineel concept. De 12 bureelverdiepingen werden - qua bestemming - architecturaal onderscheiden van de bovenverdiepingen (achter de V-kolommen). Deze kenmerkten zich namelijk door een typische 'sociale inslag': eetzaal, keukens, feest- en turnzaal, ontspanningsruimte, enz. Op het gelijkvloers is een trechtervormige hal voorzien die zeer recent (in 1995) hertekent is door binnenhuisarchitect Frans VAN PRAET. Volgens BRAEM is de zuilenrij langs de buitenzijde een bewuste keuze, evenals het tonen van de balken. De kolommen werden daarbij afgeschuind om een maximale lichtinval te garanderen. 

Om deze plannen te realiseren moesten de winkelgalerij 'De Cité' uit 1880 (architect CLUYSENAER) en een modern bedrijfsgebouw uit 1941 (architect DE KONINCK) worden onteigend en gesloopt. Door menig dispuut in de toenmalige gemeenteraad duurde het nog tot 9 oktober 1958 alvorens de eerste steen werd gelegd. Een drastische inkrimping van de staatstoelagen, zorgde ervoor dat de stad Antwerpen een bouwstop moest doorvoeren en het niet gebruikte goed verkopen aan een Antwerps bouwpromotor. Deze gaf de opdracht aan de architecten Jef FUYEN, Dis VAN DE WIELE en Eddy POSSON om een winkelcentrum en onderliggende parkeergarages uit te tekenen. 

Het administratief centrum werd uiteindelijk als enige realisatie van dit totaalproject bekroond in 1965 met de SBUAM-prijs. 

Momenteel zijn er nog steeds een aantal administratieve diensten van de politie in dit gebouw ondergebracht. Enkele voorbeelden: het hoofdcommissariaat, de opsporingsdienst, de radiokamer , het politiemuseum, de public relationsdienst, ...

DEKKING

Volgens de eerste tests die zijn uitgevoerd komen we tot deze reële bedekkingskaart voor mobiel gebruik.
Iedere opstelling in de wagen is natuurlijk anders en geeft verschillende resultaten.
In het centrum van Antwerpen kan men gerust werken met een draagbaar toestel op laag vermogen, zowel binnen als buiten.